مزایای استقرار در مرکز رشد

 مزایای استقرار در مرکز رشد

- قرار گرفتن در یک فضای پژوهشی و افزایش زمینههای تعامل اعضای هیئت علمی دانشگاه

- ایجاد فرصت­های کاری و نوآوری برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه

- کاهش خطرپذیری و هزینههای استقرار جهت شرکتهای تازه تاسیس

- امکان بهره­مندی از تسهیلات و زیر ساخت­های واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری همچون آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه و غیره

- استفاده از خدمات حمایتی مرکز رشد و استقرار در فضایی مناسب

- تمهید بستری جهت اخذ و اجرای طرح­های تحقیقاتی برون دانشگاهی

- تأمین خدمات اداری مورد نیاز شرکت­ها (مطابق با تعرفه خدمات مرکز)