اهداف مرکز رشد

 اهداف مرکز رشد واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

اهداف کلی

-         تبدیل واحد به قطب علمی نانو زیست فناوری در جنوب استان تهران

-         ایجاد هسته­ها و گروه­های پژوهشی به منظور اجرای طرح­های تحقیقاتی در زمینه نانو زیست­فناوری و تمامی علوم مهندسی در سازمان­های اجرایی و مراکز صنعتی

-         حمایت از پژوهشگران در جهت تشکیل هسته­های فناور با مشارکت کارآفرینان و شرکت­های خصوصی

-         تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه از طریق فعالیت­ های دانش محور و فناورانه

-         ارائه خدمات علمی- آموزشی و پژوهشی با محوریت دانش­بنیان به منظور هدایت دستاورد­ها و ایده­ها در راستای تجاری سازی و کمک به رونق اقتصاد محلی

-         انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه علوم نانو زیست فناوری و مهندسی به منظور رفع نیاز جامعه,  صنعت و دانشگاه

-         بستر­سازی جهت تجاری نمودن دستاورد­های تحقیقاتی و پژوهشی استادان و دانشجویان

-         گسترش و توسعه واحدهای کوچک و متوسط فناور و دانشبنیان

-         همکاری با واحدهای فناوری در جهت بازاریابی و فروش محصولات

-         ایجاد فرصتهای­شغلی برای کارآفرینان و دانشآموختگان دانشگاهی

-         ایجاد وبگاه به منظور اطلاعرسانی ظرفیت­ها و امکانات موجود و فعالیت­­های انجام شده در مرکز رشد واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

-         تشکیل بانک اطلاعاتی از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه، اعضای هیأت علمی و دانشجویان پژوهشگر واحد با قابلیت تجاری­سازی و محوریت دانش­بنیان بر روی وبگاه مرکز

-         برگزاری جشنواره­های تخصصی جهت شناسایی مخترعین، مبتکرین و پژوهشگران برتر

-         تمهید بستر­هایی جهت تعامل با اعضاء هیئت علمی و ارائه مشاورههای لازم جهت ایجاد کسب و کار