راهبردها و برنامه های مرکز رشد

راهبردها و برنامه­های مرکز رشد واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

راهبردها و برنامههای کوتاه مدت

          - آشنا نمودن اعضای هیأت علمی و دانشجویان با مرکز رشد و فعالیت­های آن

          -  ارسال فراخوان به کلیه دانشکده­های تابعه

        - درج اطلاعات مرکز رشد و اخبار فعالیت­های صورت پذیرفته بر روی سایت مرکز

        - اعلام موضوع فعالیت مرکز رشد از طریق پست الکترونیکی (e-mail) و پیامک (SMS) به اعضای هیأت علمی

         - تمهید زمینه استقرار شرکت­های متقاضی حضور در مرکز رشد

        - کارشناسی و تدوین تعرفههای مربوط به هزینههای استقرار و خدمات قابل ارائه در مرکز

        - پیگیری مراحل تکمیل و تصویب طرحهای کسب و کار

         - تشکیل کارگروه داوری علمی جهت بررسی طرح­ها

 - ارائه خدمات آموزشی و مشاوره­ای به متقاضیان حضور در مرکز رشد جهت تدوین برنامه کسب و کار و تشکیل تیم عملیاتی جهت بازاریابی و تجاریسازی طرحها

         راهبردها و برنامههای توسعهای

         - تصویب ساختار سازمانی مرکز رشد

         - تدوین نقشه راه برای دستیابی به اهداف پیشیبنی شده مرکز رشد

          - تشکیل واحدهای ارزیابی و نظارت، آموزش و مشاوره جهت ارتقاء سطح فعالیت­های واحدهای فناور

         - ایجاد و تجهیز زیرساختهای لازم نظیر آزمایشگاه تخصصی، کارگاه، تهیه کتب و اشتراک با مجلات تخصصی مرتبط با زمینه­های فعالیت هسته­ها و واحد­های فناور

          - تمهید زمینه­های اخذ مجوز موافقت اصولی و قطعی از مراجع ذیربط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

         - اخذ اعتبارات دولتی و غیردولتی به منظور توسعه فعالیت واحدهای فناور

        - انعقاد تفاهم نامه با بانک­های طرف قرارداد با دانشگاه و فراهم نمودن زمینه معرفی واحدهای دارای ایده تجاری جهت دریافت اعتبارات

          - همکاری با واحدهای فناوری موفق و معرفی آن­ها در جهت توسعه فعالیت­های تجاری و ایجاد شرکتهای دانشگاهی

       - فراهم نمودن بسترهای لازم جهت حضور مراکز تحقیق و توسعه  (R&D)در مرکز رشد به منظور هدفمند کردن فعالیت­های واحدهای فناوری با نیازهای حوزه­های صنعت و             کشاورزی